Wachttijden en kosten

Wachttijden en kosten

In principe kunnen kinderen en hun ouders/ verzorgers snel bij Integrale Vroeghulp terecht. Wij streven naar een zo kort mogelijke wachttijd. 

Soms is een telefonisch consult voldoende en kan de verwijzer zelf verder met de verkregen informatie. 

Soms is diepgaander onderzoek nodig. Ons uitgangspunt is om binnen drie maanden het multidisciplinair onderzoek af te ronden en een advies uit te brengen.

Voor meer informatie rondom wachttijden, kunt u contact opnemen met de aanmeldfunctionaris of de coördinator.

Kinderen kunnen zonder verwijsbrief en/ of indicatiestelling bij Integrale Vroeghulp terecht. Voor de ouders zijn geen kosten aan het traject verbonden.