Wat doen we

Wat doen we

Wanneer u besluit uw kind aan te melden bij Integrale Vroeghulp, zal een van onze maatschappelijk werkers eerst telefonisch met u kort in gesprek gaan over uw zorgen. Indien nodig wordt er in een eerste gesprek bij u thuis samen met u bekekekn welke vragen of zorgen u heeft. De maatschappelijk werker brengt samen met u in kaart hoe de ontwikkeling van uw kind tot nu toe is verlopen. Tevens zal hij/ zij u informeren over de mogelijke vervolgstappen. De maatschappelijk werker is uw vaste contactpersoon gedurende het traject van Integrale Vroeghulp.

In de meeste gevallen zal er na het eerste gesprek nader onderzoek plaatsvinden, veelal door een gedragswetenschapper en/ of de kinderarts. Wanneer wij een compleet beeld hebben van uw kind en uw situatie zal uw kind besproken worden in het team van Integrale Vroeghulp. De uitkomsten van deze bespreking, oftewel de adviezen rondom uw kind, worden samen met u doorgenomen en vervolgens bepaalt u samen met de maatschappelijk werker van welke adviezen u gebruik wilt maken en hoe u verder gaat.