Logo Integrale Vroeghulp

Werkwijze

In een eerste (meestal telefonisch) gesprek bespreken we samen welke zorgen u heeft en wat wij hierbij kunnen betekenen. Soms is dit telefoongesprek voldoende en kunnen we u direct op weg helpen.

Indien we samen met u inschatten dat onze hulp wenselijk is, volgt er een uitgebreid gesprek bij u thuis. Tijdens het huisbezoek brengen we de ontwikkeling van uw kind in kaart. We bespreken de situatie waarin uw kind opgroeit en formuleren samen met u uw hulpvragen.

Vervolgens kijken we in samenspraak met u of er verder gericht aanvullend onderzoek nodig is. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld een observatie thuis, op de peuterspeelzaal of school door een psycholoog, een medisch onderzoek door een kinderarts of een spraak- taalonderzoek door een logopediste.

De uitkomsten van deze aanvullende onderzoeken worden in het multidisciplinair team van specialisten besproken. Hierdoor kunnen we een volledig beeld vormen van uw kind en advies geven over wat uw kind mogelijk nodig heeft. Dit wordt samen met u besproken en daar waar nodig starten we de juiste hulp of ondersteuning op.