Het team

Het team achter Integrale Vroeghulp Zuid-Limburg is multidisciplinair vanuit verschillende organisaties. Het team bestaat uit de coördinator, de maatschappelijk werker, een kinder- (revalidatie)arts, een aantal gedragsdeskundigen en een consultatiebureau-arts. Daar waar nodig is het team aangevuld met bijvoorbeeld een logopedist of fysiotherapeut.

De volgende organisaties zijn betrokken bij Integrale Vroeghulp Zuid-Limburg: