Informatie en aanmelden

Informatie en aanmelden

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van een kind in de leeftijd van 0 tot 7 jaar? Wilt u meer informatie of advies?
U kunt uiteraard vrijblijvend contact opnemen voor meer informatie, advies of overleg rondom een kind.

U kunt hier uw algemene vraag stellen.

Voor algemene informatie en advies kunt u op werkdagen tijdens kantooruren contact opnemen met het centrale telefoonnummer van MEE:  088 010 22 22. U kunt vragen naar de aanmeldfunctionaris van de betreffende regio of de coördinator.

Wilt u een kind aanmelden? Dat is mogelijk, mits u de verwijzing met de ouders/ of verzorgers van het betreffende kind heeft kortgesloten. De wettelijke vertegenwoordigers van het betreffende kind dienen toestemming te geven voor de aanmelding.

Afhankelijk van de woonplaats van het kind, wordt het kind aangemeld in één van de drie regio's, te weten Maastricht- Heuvelland, Oostelijk Zuid-Limburg of Westelijke Mijnstreek.

U kunt op werkdagen tijdens kantooruren een kind aanmelden via telefoonnummer 088 010 22 22. U kunt vragen naar de aanmeldfunctionaris van de betreffende regio.

Een folder van Integrale Vroeghulp is hier te downloaden