Logo Integrale Vroeghulp

Wat doen we

Wanneer u besluit uw kind aan te melden bij Integrale Vroeghulp, zal een van onze maatschappelijk werkers eerst telefonisch met u kort in gesprek gaan over uw zorgen. Indien nodig wordt er in een eerste gesprek bij u thuis samen met u bekekekn welke vragen of zorgen u heeft. De maatschappelijk werker brengt samen met u in kaart hoe de ontwikkeling van uw kind tot nu toe is verlopen. Tevens zal hij/ zij u informeren over de mogelijke vervolgstappen. De maatschappelijk werker is uw vaste contactpersoon gedurende het traject van Integrale Vroeghulp.

In de meeste gevallen zal er na het eerste gesprek nader onderzoek plaatsvinden, veelal door een gedragswetenschapper en/ of de kinderarts. Wanneer wij een compleet beeld hebben van uw kind en uw situatie zal uw kind besproken worden in het team van Integrale Vroeghulp. De uitkomsten van deze bespreking, oftewel de adviezen rondom uw kind, worden samen met u doorgenomen en vervolgens bepaalt u samen met de maatschappelijk werker van welke adviezen u gebruik wilt maken en hoe u verder gaat.

Integrale Vroeghulp (IVH) kenmerkt zich door:

  • IVH kent nagenoeg geen wachttijden. Wij helpen u snel met uw vragen. U en vooral uw kind zijn erbij gebaat dat de wachttijd zo kort mogelijk is.
  • Er zijn geen kosten verbonden aan de ondersteuning van IVH. U hoeft dus geen eigen bijdrage te betalen aan de hulp of ondersteuning.
  • U kunt zonder verwijsbrief of indicatie direct bij ons terecht. Dat scheelt extra rompslomp.
  • Ons uitgangspunt is uw kind en zijn/ haar gezinssituatie. Onze adviezen zijn zoveel mogelijk op maat, dat wil zeggen zo passend mogelijk bij uw situatie.
  • Onze motto is: “gewoon als het kan, speciaal als het moet”.
  • De hulp wordt zoveel mogelijk in uw eigen omgeving geboden. Indien mogelijk zien we uw kind in de eigen omgeving.