Logo Integrale Vroeghulp

Wie zijn we

Wie zijn we

Integrale Vroeghulp bestaat uit een team van verschillende deskundigen (vanuit diverse organisaties) zoals een maatschappelijk werker, kinder(revalidatie)- arts, een gedragswetenschapper, een logopedist, een jeugdarts en een coördinator. Wij hebben vanuit ieders eigen invalshoek deskundigheid op het gebied van de ontwikkeling bij jonge kinderen. Wij kijken samen zorgvuldig naar de zorgen/ vragen die u heeft over uw kind. Samen kunnen wij uw vraag goed beoordelen, een advies op maat geven. Op deze manier zorgen we samen met u voor de meest passende oplossing.

Integrale Vroeghulp (IVH) kenmerkt zich door:

  • IVH kent nagenoeg geen wachttijden. Wij helpen u snel met uw vragen. U en vooral uw kind zijn erbij gebaat dat de wachttijd zo kort mogelijk is.
  • Er zijn geen kosten verbonden aan de ondersteuning van IVH. U hoeft dus geen eigen bijdrage te betalen aan de hulp of ondersteuning.
  • U kunt zonder verwijsbrief of indicatie direct bij ons terecht. Dat scheelt extra rompslomp.
  • Ons uitgangspunt is uw kind en zijn/ haar gezinssituatie. Onze adviezen zijn zoveel mogelijk op maat, dat wil zeggen zo passend mogelijk bij uw situatie.
  • Onze motto is: “gewoon als het kan, speciaal als het moet”.
  • De hulp wordt zoveel mogelijk in uw eigen omgeving geboden. Indien mogelijk zien we uw kind in de eigen omgeving.